Овластен от свързанността

Свържете своя свят с Вашия Juke. Използвайте любимите си приложения, позволете на всичките си пътници да се присъединят към забавлението с Wi-Fi гореща точка и дори проверете дали сте заключили своя Juke с Google Assistant.

Nissan Juke front steering wheel & dashboard view of NissanConnect screen