СИСТЕМИ NISSANCONNECT В АВТОМОБИЛА

Актуализирайте навигационните карти в автомобила по един от двата налични метода.

 

СИСТЕМИ NISSANCONNECT В АВТОМОБИЛА

Актуализирайте навигационните карти в автомобила по един от двата налични метода.

 

СИСТЕМИ NISSANCONNECT В АВТОМОБИЛА

Актуализирайте навигационните карти в автомобила по един от двата налични метода.

Метод 1

Автоматично актуализиране на картата

Задайте „favorite region“ (любим регион) и автомобилът автоматично ще проверява за наличност на нова карта. Просто трябва да имате добра мрежова връзка.

Метод 2

Актуализиране на картата чрез безжична мрежа

За да актуализирате други региони, просто свържете навигационната система в автомобила към безжичната мрежа и проверете дали е налична актуализирана карта.

Имате по-стара версия?
За да използвате най-новата версия, просто актуализирайте софтуера.

Имате по-стара версия?
За да използвате най-новата версия, просто актуализирайте софтуера.

Own an earlier generation ?
To get the latest version - simply update.

Актуализирайте картите си

 

Просто въведете модела и годината на производство на автомобила, за да получите най-новите актуализации на картата.

Актуализирайте картите си

Метод 1

Автоматично актуализиране на картата

Метод 1

Автоматично актуализиране на картата

Метод 1

Автоматично актуализиране на картата

След като завършите следната процедура, Вашият Nissan ще проверява за нови карти на всеки 7 дни и ще сигнализира в изскачащ прозорец, когато е налична нова.

Стъпка 1

 

Изберете „Info“ от екрана на автомобила.

 

Стъпка 2

 

След това изберете „System Information“.

 

Стъпка 3

 

Сега изберете „Map Update“.

 

Стъпка 4

 

А сега изберете „Map Update Settings“.

 

Стъпка 5

 

И сега просто изберете любим регион.

 

Стъпка 6

 

Потвърдете избора си в изскачащия прозорец, показан на екрана. Ако бъде намерена нова карта, ще се появи съобщение.

 

Метод 2

Актуализиране на картата чрез безжична мрежа

Метод 2

Актуализиране на картата чрез безжична мрежа

Метод 2

Актуализиране на картата чрез безжична мрежа

За да използвате този метод, колата трябва да е в обхвата на безжична мрежа или да използвате връзката на смартфона си.

Стъпка 1

 

Просто изберете „Info“ на екрана на автомобила, след това „System Information“ и накрая „Map Update“.

 

Стъпка 2

 

Изберете „Update via Wi-Fi“.

 

Стъпка 3

 

Изберете областите, които искате да актуализирате. Ако картата все още е актуална, ще се покаже съобщението „The current map version is the latest available“.

 

Стъпка 4

 

Ако картата трябва да се актуализира, се показват наличните актуализации за избраните от Вас области. Просто изберете „Yes“, за да се актуализира.

 

Отговори на всички Ваши въпроси

Отговори на всички Ваши въпроси

All your questions answered

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Сдвоете телефона с автомобила си

 

Бързо свържете снабденото с Bluetooth устройство към Вашия Nissan за безпроблемна връзка, когато запалите автомобила си.

СДВОЕТЕ ТЕЛЕФОНА С АВТОМОБИЛА СИ

Maps & Live Traffic са платени услуги, но се предлагат безплатно за период от 3 години за отговарящи на условията автомобили. Посетете страницата с оборудвани автомобили, която се намира тук [ ], за да научите повече, или вижте брошурата на автомобила. За повече информация се свържете се с Вашия дилър на Nissan.(3)Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или свързаните с компанията лица.(4)Maps & Live Traffic, Remote Control Services и Smart Alerts са платени услуги, но се предлагат безплатно за период от 3 години на отговарящи на условията автомобили, оборудвани с NissanConnect Services. Посетете страницата с оборудвани автомобили, която се намира тук, за да научите повече, или вижте брошурата на автомобила. За повече информация се свържете с местния дилър на Nissan.(5)Функцията се предлага на някои пазари – за по-подробна информация се свържете с местния дилър на Nissan