New Nissan X-Trail 2017 - Intelligent Mobility

Интелигентна мобиност на NISSAN

Заедно пътуването е по-вълнуващо

Тя предефинира начина, по който захранваме, управляваме и интегрираме нашите коли в обществото. Тя ни свързва хармонично с външния свят. Това прави живота ни по-гъвкав, уверен и енергичен всеки ден.

Nissan Intelligent Mobility Logo