Очаквайте повече с технологията РROPILOT

Шофирайте уверено и получете съдействие, когато се нуждаете от него. Радвайте се на лесна връзка с вашия свят. Интелигентната мобилност на Nissan е изцяло нов начин на шофиране.

Шофирайте уверено и получете съдействие, когато се нуждаете от него. Радвайте се на лесна връзка с вашия свят. Интелигентната мобилност на Nissan е изцяло нов начин на шофиране.

Шофирайте уверено и получете съдействие, когато се нуждаете от него. Радвайте се на лесна връзка с вашия свят. Интелигентната мобилност на Nissan е изцяло нов начин на шофиране.

Nissan Intelligent Mobility logo