Показаните изображения са илюстративни. В някои случаи снимките са на превозни средства, които не са за пазара в България, и не представляват конкретен модел, категория или оферта. Показаните характеристики може и да не се предлагат или може да бъдат ограничени до избрани категории.

 

*Източник: AAA (Association Auxiliaire de l'Automobile), LEAF – модел 2018 г. – най-регистрираният електрически автомобил в ЕС през 2018 г.

 

**Данните за пробега са получени от лабораторни изпитвания съгласно законодателството на ЕС, като те са предназначени за сравняване на различните видове превозни средства. Информацията не се отнася за конкретно превозно средство и не представлява част от офертата. Стойностите може да не отразяват реалните резултати при шофиране. Допълнителното оборудване, техническото обслужване, поведението при шофиране и фактори, като метеорологичните условия например, могат да повлияят на официалните резултати. Стойностите са определени съгласно новия цикъл за изпитване на „Световната хармонизирана процедура за изпитване на леки превозни средства“ (WLTP).

 

***ProPILOT се предлага за ограничен набор автомобили. ProPILOT е усъвършенствана технология за подпомагане на водача, но тя не може да предотврати злополуки. ProPILOT е предназначена за водачи чиито ръце са на волана и следят внимателно пътя пред тях, единствено за магистрали (пътища с отделни платна за движение). Отговорност на водача е да бъде нащрек, да шофира безопасно и да може да поеме контрола върху автомобила по всяко време.

 

[LOCAL PLACEHOLDER] ******** Разход на енергия (Wh/km): комбинирано 180–206; комбинирани емисии на СО2 (g/km): 0. Нулеви емисии на СО2 по време на движение.

 

*****Посочените стойности са за батерии 40 kWh (LEAF). Времетраенето зависи от условията на зареждане, включително тип и състояние на зарядното устройство, температурата на батерията, както и температурата на околната среда в точката на зареждане. Посоченото време за бързо зареждане изисква използването на зарядно устройство от типа CHAdeMO. Nissan LEAF е проектиран за повечето видове пътувания във всекидневния живот, като е оборудван със система за защита на батерията при многократни цикли на бързо зареждане в рамките на кратък времеви интервал. Времетраенето на следващото бързо зареждане може да бъде по-дълго, ако температурата на батерията активира технологията за защита на батерията.