Показаните снимки са с информативен характер. Някои от тях не представят конкретен модел, ниво на оборудване или предложение. Част от оборудването може да не се предлага, или да е ограничено за определени нива на оборудване. 

 

** Данните са според NEDC BT. Те са постигнати при лабораторни изследвания и е възможно да не могат да бъдат постигнати при шофиране в реални условия. Допълнителното оборудване, поддръжката, начина на шофиране, пътните и атмосферните условия могат да повлияят на официалните данни.