370Z

Вълкът кожата си мени, но нравът не.

Бял (М)