искам да запазя час за тестово шофиране

моля изберете

1. изберете автомобил

  селектирайте за отваряне

2. изберете дилър

 

няма намерени резултати - моля свържете с отдел работа с клиенти на Nissan

това са всички дилъри в България

3. дата и час

изберете дата и час

моля ползвайте година/месец/ден формат

изберете време

моля ползвайте час:минута формат

Наш служител ще се свърже с вас за потвърждение на деня и часа

 

СЪГЛАСИЕ

  

С настоящото давам изричното  си съгласие личните ми данни име, фамилия, имейл адрес,телефонен номер да бъдат обработвани от „РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ” ЕAД, ЕИК: 131481045, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Г. М. Димитров, Лендмарк Изток Тауър №16А ет., лице и данни за контакт Милена Диманова, имейл адрес: dpo@ renault.bg като администратор, за целите на маркетингова комуникация, в това число получаване на информация за продукти и услуги, текущи отстъпки и промоции, специални предложения, покани за игри конкурси и услуги, както и търговски бюлетин.

Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на целите, за които се събират и обработват личните ми данни, но не повече от 10 години.

Информиран съм, че имам право да откажа да предоставя съгласието си, както и да да оттегля вече даденото съгласие по всяко време, с действие за в бъдеще, както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес. Запознат съм, че при отказ да дам съгласието си или при оттеглянето на съгласието по-късно няма да  получавам посочената маркетингова информация и съобщения.

Уведомен съм, че имам право на достъп, да поискам коригиране на посочените лични данни, ако са неточни, както и тяхното изтриване в случай, че личните ми данни се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание. Информиран съм, че мога да възразя срещу обработването на посочените лични данни с действие за в бъдеще, като подаването на такова основателно възражение води до недопустимост на последващата обработка на данните. Наясно съм, че имам право на пряко прехвърляне на личните ми данни към друг администратор на лични данни, както и да огранича обработването на личните ми данни от страна на администратора. Информиран съм, че имам право на защита по  административен ред- чрез жалба до до Комисия за защита на личните данни - Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg, в случай, че правата ми като субект на лични данни бъдат нарушени, както и че имам право да откажа да бъда  обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

.

За повече информация моля Вижте политиката за поверителност

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С настоящото Ви уведомяваме, че предоставените от Вас лични данни, а именно собствено и фамилно име, телефонен номер, имейл адрес, ще бъдат обработвани от „РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ” ЕAД, ЕИК:131481045, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Г.М.Димитров, Лендмарк Изток Тауър №16А ет., лице и данни за контакт Милена Диманова, имейл адрес: dpo@ renault.bg, като администратор на лични данни, както и от избраното от Вас дилърство в качеството му на съвместен администратор на лични данни за целите на обработване и изпълнение на Ваша заявка за тестово шофиране на автомобил в избрано от Вас дилърство чрез сайта www. nissan.bg.

Личните Ви данни се обработват и съхраняват на договорно основание за срок от 1 година след направената заявка от Ваша страна. Научете повече:

* Задължително поле