Nissan concept car in a smart city animation

Визията на Nissan за по-устойчиво бъдеще започва с нашите автомобили с нулеви емисии, но е далеч по-широка. Ние развиваме идеята за интелигентни градове, функциониращи с чиста енергия. Изграждаме зарядната инфраструктура, насърчаваме споделянето на автомобили, но това не е всичко. Присъединете се към нас, за да направим заедно зеления живот по-лесен, достъпен и забавен.