Lannia Concept се присъединява към нашето разрастващо се семейство от модели, фокусирани върху пазара в Китай. Той е проектиран от китайци, произведен е от китайци за китайския народ и в крайна сметка за света. Позициониран като „разбиващ стереотипа на седан автомобилите“, Lannia Concept е резултат от интензивното сътрудничество между Nissan Design China в Пекин и Nissan Global Design Center, и притежава енергичен, бляскав и раздвижен дизайн, който отразява вкуса и ценностите на съвременните китайци, които са диктували тенденциите през 80-те години.